THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Isnin, 6 Julai 2009

Mari Kita Menghafal Nama-Nama Allah Atau Asmaul Husna

Dalam agama Islam, Asmaaul Husna adalah sembilan puluh sembilan (99) asma (nama) Allah SWT yang terbaik. Sejak dahulu para ulama telah banyak membahas dan menafsirkan Asmaaul Husna ini. Meskipun timbul perbezaan pendapat tentang jumlah nama itu, ada yang menyebut 132, 200, bahkan 1000 nama, namun menurut mereka, yang terpenting adalah hakikat Zat Allah SWT yang harus difahami oleh orang-orang yang beriman.

Asmaaul Husna bermaksud dari segi bahasa ialah nama-nama Allah yang baik, mulia dan agung sesuai dengan sifat-sifat-Nya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan Allah, sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta beserta segala isinya.

Para ulama berpendapat bahwa kebenaran adalah ketetapan dengan kebenaran yang lain. Dengan cara ini, masyarakat Muslim tidak akan mudah menulis "Allah adalah ..." kerana tiada satupun yang dapat disetarakan dengan Allah. Perbahasan berikut hanyalah pendekatan yang disesuaikan dengan konsep akal kita yang sangat terbatas ini. Semua kata yang dilekatkan pada Allah harus difahami keberbezaannya dengan penggunaan wajar kata-kata itu.

Para ulama menekankan bahwa Allah adalah pencipta dan penguasa alam yang abadi dan alam yang fana. Semua nilai kebenaran mutlak hanya ada (dan bergantung) pada-Nya. Dengan demikian, Allah Maha Tinggi. Tapi juga Allah Maha Dekat. Allah Maka Kuasa. Tapi juga Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Sifat-sifat Allah dijelaskan dengan istilah Asmaaul Husna, yaitu nama-nama yang baik.

Dalil tentang Asmaul Husna

Berikut adalah beberapa dalil yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadis tentang Asmaaul Husna:

  • "Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Dia mempunyai Asmaaul Husna (nama-nama yang baik)." - (Al-Quran, Surah Thaa-Haa : 8)
  • Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asmaaulhusna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu" - (Al-Quran.Surah Al Israa': 110)
Dari Abu Huraira R.A.: Nabi saw. bersabda: "Allah itu memiliki sembilan puluh sembilan nama yang bagus. Barang siapa yang mampu menghafalnya, maka dia akan masuk syurga. Sesungguhnya Allah itu ganjil [esa] dan Dia menyukai [bilangan] yang ganjil." - Sahih Bukhari

1.Ar-Rahman - Maha Pengasih
2.Ar-Rahim - Maha Penyayang
3.Al-Malik - Maha Memerintah
4.Al-Quddus - Maha Suci
5.Al-Salam - Maha Memberi Kesejahteraan
6.Al-Mukmin- Yang Memberi Keamanan
7.Al-Muhaimin-Maha Pemelihara
8.Al-Aziz - Maha Gagah
9.Al-Jabbar-Maha Perkasa
10.Al-Mutakabbir-Yang Memiliki Kebesaran dan Kemegahan
11.Al-Khaliq-Maha Pencipta
12.Al-Barik-Yang Melepaskan (Membuat, Membentuk, Menyeimbangkan)
13.Al-Musawwir-Yang Membentuk Rupa (makhluknya)
14.Al-Ghaffar-Maha Pengampun
15.Al-Qahhar-Yang Memaksa
16.Al-Wahhab-Maha Pemberi Kurnia
17.Al-Razzaq-Maha Pemberi Rezeki
18.Al-Fattah-Maha Pembuka Rahmat
19.Al-Alim-Maha Mengetahui (Memiliki Ilmu)
20.Al-Qabit-Yang Menyempitkan (makhluknya)
21.Al-Basit-Yang Melapangkan (makhluknya)
22.Al-Khafid-Yang Merendahkan (makhluknya)
23.Al-Rafik-Yang Meninggikan (makhluknya)
24.Al-Muiz-Yang Memuliakan (makhluknya)
25.Al-Muzil-Yang Menghinakan (makhluknya)
26.Al-Samik-Maha Mendengar
27.Al-Basir-Maha Melihat
28.Al-Hakam-Maha Mendengar
29.Al-Adl-MahaAdil
30.Al-Latif-Maha Lembut
31.Al-Khabir-Yang Mengetahui Rahsia
32.Al-Halim-Maha Penyantun
33.Al-Azim-Maha Agung
34.Al-Ghafur-Maha Pengampun
35.Al-Syakur-Maha Menghargai
36.Al-Ali-Maha Agung
37.Al-Kabir-Maha Besar
38.Al-Hafiz-Maha Menjaga
39.Al-Muqit-Maha Pemberi Kecukupan
40.Al-Hasib-Maha Membuat Perhitungan
41.Al-Jalil-Maha Mulia
42.Al-Karim-Maha Pemurah
43.Al-Raqib-Maha Mengawasi
44.Al-Mujib-Maha Mengabulkan
45.Al-Wasik-Maha Luas
46.Al-Hakim-Maha Bijaksana
47.Al-Wadud-Maha Pencinta
48.Al-Majid-Maha Mulia
49.Al-Bais-Maha Membangkitkan
50.Al-Syahid-Maha Menyaksikan
51.Al-Haq-Maha Benar
52.Al-Wakil-Maha Memelihara
53.Al-Kawi-Maha Kuat
54.Al-Matin-Maha Teguh
55.Al-Wali-Maha Melindungi
56.Al-Hamid-Maha Terpuji
57.Al-Muhsi-Maha Menghitung
58.Al-Mubdik-Maha Memulai
59.Al-Muid-Maha Mengembalikan Kehidupan
60.Al-Muhyi-Maha Menghidupkan
61.Al-Mumit-Maha Mematikan
62.Al-Hai-Maha Hidup
63.Al-Qayyum-Maha Mandiri
64.Al-Wajid-Maha Menemukan
65.Al-Majid-Maha Mulia
66.Al-Wahid-Maha Esa
67.Al-Ahad-Maha Esa
68.Al-Samad-Tempat Meminta
69.Al-Qadir-Maha Menentukan, Maha Menyeimbangkan
70.Al-Muqtadir-Maha Berkuasa
71.Al-Muqaddim-Maha Mendahulukan
72.Al-Muakhir-Maha Mengakhirkan
73.Al-Awwal-Maha Awal
74.Al-Akhir-Maha Akhir
75.Al-Zahir-Maha Nyata
76.Al-Batin-Maha Ghaib
77.Al-Wali-Maha Memerintah
78.Al-Mutaali-Maha Tinggi
79.Al-Bar-Maha Penderma
80.Al-Tawwab-Maha Penerima Taubat
81.Al-Muntaqim-Maha Penyeksa
82.Al-Afu-Maha Pemaaf
83.Al-Rauf-Maha Pengasih
84.Malik Al-Mulk-Penguasa Kerajaan (Semesta)
85.Zu al-Jalal wa al-Ikram-Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan
86.Al-Muqsit-Maha Adil
87.Al-Jamik-Maha Mengumpulkan
88.Al-Ghani-Maha Mencukupkan
89.Al-Mughni-Maha Pemberi Kekayaan
90.Al-Manik-Maha Mencegah
91.Al-Dar-Maha Memberi Derita
92.Al-Nafik-Maha Memberi Manfaat
93.Al-Nur-Maha Bercahaya (Menerangi, Memberi Cahaya)
94.Al-Hadi-Maha Pemberi Petunjuk
95.Al-Badik-Maha Pencipta
96.Al-Baqi-Maha Kekal
97.Al-Waris-Maha Pewaris
98.Al-Rasyid-Maha Pandai
99.Al-Sabur-Maha Penyabar

0 comments: